Annons
Annons
Aktuellt / Aktuellt / Eu-valet

Eu-valet

Eu val 2009Eu val 2009

Viktigaste valet för miljömedvetna
Den 7 juni är det dags igen – svenskarna och många andra ska rösta fram ledamöter till Europaparlamentet. För den som är intresserad av livsmedelssäkerhet, djurskydd och klimat, är det här valet kanske det viktigaste av alla. Följ med i vår artikelserie inför valet!

Gröna frågor är de som lämpar sig allra bäst för samarbete över gränserna. Ett enskilt land kan inte skapa egna lagar när det gäller klimat, djurskydd och livsmedelssäkerhet – dessa frågor är gränslösa och problemen måste lösas genom internationellt samarbete.

Därför är EU-valet så viktigt för alla som intresserar sig för ett grönt liv, där luften går att andas, maten går att äta och djur och människor mår bra.

Det är fem år sedan vi röstade till Europaparlamentet senast. Då var valdeltagandet oroväckande lågt, bara var tredje röstberättigad svensk orkade ta sig till valurnan. En av anledningarna ansågs vara att Europaparlamentet uppfattades som en byråkratisk koloss utan makt.

Mycket har hänt sedan dess. En av de viktigaste sakerna är att parlamentsledamöterna nu har betydligt större inflytande, eftersom de kan lägga egna ändringsförslag som sedan förhandlas med ministerrådet.

På ett sätt är Europaparlamentet ganska likt Sveriges Riksdag. Det handlar om att välja ledamöter i olika partifärger, och beroende på resultatet kommer parlamentet att bedriva höger- vänster- eller mittenpolitik.

Men det finns också stora olikheter. De ledamöter som röstas in i parlamentet tillhör visserligen alltid en partigrupp som kan placeras i fack – socialdemokratiskt, borgerligt eller liberalt. Men det finns inget majoritetsförhållande att ta hänsyn till, ingen regering, inga partipiskor. Därmed kan ledamöterna arbeta betydligt mer självständigt än riksdagsledamöterna. Det betyder också att valet blir mer person- än partiorienterat. Arbetet är upplagt så att en enskild Europaparlamentariker kan visa på resultat på ett helt annat sätt än en riksdagsledamot.

Det betyder att du som ska rösta kan bortse från det vanliga partitänket och i stället rösta på den enskilda kandidat som du tror kommer att arbeta bäst för de gröna frågorna.

Inför valet är klimat- och energifrågorna de hetaste. Såväl väljare som politiker och experter ser dem som ödesfrågor inte bara för unionen, utan för hela världen. I november/december, strax innan det svenska ordförandeskapet i EU upphör, hålls ett klimattoppmöte i Köpenhamn. Syftet är att försöka nå ett nytt internationellt klimatavtal för att ersätta Kyotoprotokollet. Ju mer enat EU står, desto större blir påverkanskraften.

Ett annat alltid aktuellt ämne är EU:s jordbrukspolitik, av många beskrivet som grotesk. Den slukar nästan hälften av EU:s totala budget, men representerar mindre än 0,5 procent av den samlade BNP:n. De flesta svenska EU-politiker vill slopa eller kraftigt förändra jordbrukspolitiken, men slåss då mot starka intressen i de stora länderna, inte minst Frankrike.

EU växer, och det finns många fördelar med det. En är att blotta storleken ger styrka – EU är nu världens största marknad, räknat både i människor och pengar. Och vill man komma tillrätta med de livsviktiga klimatfrågorna, måste besluten fattas av så många länder som möjligt.


I morgon: Här är några av kandidaterna.


Text: Ingrid Kindahl

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy