Annons
Annons
Aktuellt / Aktuellt / Hagainitiativet, Företagen skruvar upp klimattakten

Hagainitiativet, Företagen skruvar upp klimattakten

Företagen skruvar upp klimattakten

Nu går storföretagen samman och bildar ett nätverk som ska agera för att näringslivet ska öka takten i klimatfrågan.

I början av 2011 samlas åtta tunga företag i ett nytt företagsnätverk – Hagainitiativet. Nätverket ska agera för att öka takten i klimatfrågan i näringslivet och visa att det är lönsamt att arbeta med klimat.

Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om minst 40 procents minskningar till 2020 och vill driva näringslivet i den riktning som behövs för att klara klimatmålen och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

– Vårt budskap är att vi tillsammans kan åstadkomma ett näringsliv med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi vill inspirera företag att ta ett aktivt klimatansvar och se klimatfrågan som en möjlighet att skapa hållbara produkter och tjänster, säger Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar på Axfood och representant för Hagainitiativet.

Nätverket kommer också att agera utanför företagens traditionella ansvar för att minska koldioxidutsläpp. Det kan handla om att ta initiativ som leder till beteendeförändringar hos kunder, leverantörer, anställda, konkurrenter och politiken.

Bakom Hagainitiativet finns åtta välkända företag; Axfood, Coca-Cola Drycker Sverige, Fortum Värme, JM, Procter& Gamble Sverige, Stena Metall, Svenska Statoil och Vasakronan.

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy