Annons
Annons
Aktuellt / Aktuellt / Vi blir smarta i naturen

Vi blir smarta i naturen

tall-520tall-340Vi blir smarta i naturen

På Gruvrisskolan i Falun får 14-åringarna ha språklektion utomhus, bland tallarna i solen och minusgraderna. Och på SLU har man utvecklat verktyg för inlärning av matematik som ska utföras på skolgården. 

- Det är roligare ute, och eftersom det är roligare så lär vi oss mer, säger eleverna. Att man dessutom får röra på sig är det lättare att koncentrera sig och komma ihåg det man lär sig bättre, enligt eleverna själva. Det enda negativa med att ha lektion ute är kylan.

Utomhuspedagogiken passar bra in i den nya läroplanen, som säger att skolan ska sträva efter att erbjuda eleverna fysisk aktivitet och lära eleverna att utveckla olika uttrycksformer. På rasterna väljer de flesta elever i åttan dock att stanna inne, trots att de hellre har lektion utomhus, vilket man förklarar med att det inte finns så mycket att göra på skolgården.

"Det är roligare ute, och eftersom det är roligare så lär vi oss mer"

Verktygen som SLU utvecklat ingår i ett mattelabb för utomhusbruk och består av långa plankor där ytan är indelad i tio delar, ett uppmålat rutnät på hundra kvadrater samt rep. Detta för att öva in addition och subtraktion, rumsuppfattning och geometriska figurer. 

– Skolor som inte har tillgång till natur i sin närmiljö får då ändå ett fungerande uteklassrum. Bristen på natur ska inte vara ett hinder för att gå ut, säger Torsten Kellander, utomhuspedagog vid SLU Alnarp och Movium. Enligt honom är det lusten som är nyckeln till att lära sig matematik, och leken är motorn i elevernas lust att utforska världen. Vidare säger han att det är genom att växla mellan undervisning ute och inne som vi skapar förutsättningar för fler elevers lärande.

Källa: Svenska dagbladet
Bild SXC

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy