Annons
Annons
Aktuellt / Aktuellt / Afrikas eko-export ökar

Afrikas eko-export ökar

Afrikas eko-export ökar

Afrikanska bönder börjar exportera allt mer ekologiska produkter.

Marknaden för ekologiska och rättvisemärkta produkter i väst förväntas växa med omkring 5 till 10 procent per år under de kommande åren. Den växande marknaden öppnar nya möjligheter för småbrukare i fattiga länder, men hittills har bönderna haft svårt att bland annat uppfylla de krav på livsmedelsstandarder som finns i väst.

En tyskfinansierad FAO-satsning har bidragit till att nästan 5000 västafrikanska bönder kan ta del av den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel i världen. FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Satsningen hjälper brukarorganisationer med att uppfylla de krav som ställs för certifiering.

Men för att ställa om till ekologisk produktion måste bönderna först ställa om från konventionellt till ekologiskt jordbruk. Många bönder drabbas då av höga omkostnader.

För att överbrygga dessa svårigheter har FAO startat projekt för att hjälpa småbönder och små exportörer så att de ska kunna etablera sig på den ekologiska marknaden.
I Ghana har omkring 30 småskaliga ananasodlare lyckats öka sin försäljning från 26 ton till 116 ton efter att de erhållit ekologisk certifiering.
Den ökade förtjänsten används främst till mat, kläder, skolavgifter, mediciner och leder därmed till förbättrad livsmedelsförsörjning och levnadsförhållanden.

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy