Annons
Annons
Återvinna / Återvinn / Dags för återvinningshelgen

Dags för återvinningshelgen

Återvinnarhelg
Återvinnarhelg i hela landet

Ett perfekt tillfälle att rensa hemma och göra en insats för miljön!

Ulrika Eliason, återvinningshelgens projektledare
Ulrikas Eliasons jobb är att göra det roligare för Sverige att återvinna.

Vi är bra att på återvinna stora saker som kylskåp och tv-apparater, men gamla mobiltelefoner, trasiga leksaker och hårfönar blir lätt liggande kvar hemma.

Återvinnarhelg
Återvinningshelgen anordnas i hela Sverige

När: 24-26 september

För information om var din närmsta återvinnings-central ligger; gå in på:
www.el-kretsen.se

eller sms:a det till 72456 kan du få information och vägbeskrivning till din närmsta återvinnings-central.

Sverige är världsledande på att samla in och återvinna elektronik, målet i förordningen är 4 kilo och vi samlade förra året in 15,85 kilo/person.

Är din kommun bäst i Sverige på återvinning?
Läs hela listan här

 

Man beräknar att cirka 15 miljoner gamla mobiltelefoner finns upplagrade i svenskarnas byrålådor, trots att de inte längre används?

Elprodukter som hamnar i naturen kan skada miljön, och det är även ett resursslöseri då de innehåller material som guld, silver, plast och metaller som kan återanvändas till nya produkter, el eller fjärrvärme.

I takt med att utbudet ökar, är det viktigt att vi också lär oss att ta hand om dessa produkter på rätt sätt. Passa på att samla ihop dina små elprodukter just denna helg och ta med dem till närmaste återvinningscentral och gör en insats för miljön? Kanske är det just din mobiltelefon som blir ett par örhängen.

"Vi glömmer återvinna de små elektronik-prylarna"

–Återvinningshelgen har skapats för att uppmana allmänheten till att återvinna sin vardagselektronik, de små elprodukterna, batterier, glödlampor, leksaker, mobiltelefoner, som annars blir kvar i hemmen. Tanken med helgen är att uppmana allmänheten att avsätta tid för att samla ihop sin elektronik och ta sig till en återvinningscentral, berättar Ulrika Eliason projektledare för Återvinningshelgen.

Det finns många fördomar kring återvinning. Ett av dem är att det inte spelar någon roll att man återvinner eftersom elektroniken ändå skickas till ett u-land.

– Det är så långt ifrån sant man kan komma, säger Ulrika. All elektronik som El-Kretsen samlar in omhändertas och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Våra leverantörer redovisar till oss på materialnivå vad den insamlade elektroniken har ”blivit av” och var materialet skeppas och till vad den kommer att användas. Även transportörerna som hämtar elektroniken på återvinningscentralerna rapporterar in i detta internetbaserade system. Vi har på så sätt koll på hela kedjan hela vägen.

Målet med helgen är att få upp fokus på att förbrukad elektronik gör bättre nytta i återvinningen där de kan återvinnas och användas i nyproduktion.

Återvinningshelgen är en helt ny företeelse som vi förhoppningsvis kan återse varje år.
–Det är mycket spännande eftersom det är första gången en återvinningshelg anordnas. Vi är nyfikna på att se hur utfallet blir och förhoppningsvis är det något som vi kan komma åter med nästa år. Vi kommer att mäta insamlingsnivån under helgen och återkoppla insamlingsresultatet kopplat till kampanjen ca en månad efter avslutad kampanj, berättar Ulrika.

Det blir intressantare att återvinna när den egna insatsen faktiskt spelar roll menar Ulrika Eliason. Att vi genom att återvinna sparar på jordens resurser och slipper bryta jungfrumaterial vid nyproduktion.

Så funkar det vid återvinningsstationerna?

  • Elektronik samlas in på återvinningscentralerna i kommunerna och läggs direkt i olika lastbärare/behållare.
  • Olika fraktioner (fraktionerna är glödlampor, diverse elektronik, kyl&frys, batterier, lågenergilampor, lysrör samt övriga vitvaror) skickas till olika återvinnare för vidare behandling.
  • När en lastbärare är full så kommer tranportören och kör det till ”rätt” återvinnare.
  • www.el-kretsen.se finns en sammanställning över vilka återvinnare vi samarbetar med och var de olika fraktionerna tar vägen.

Av: Edit Künstlicher

Kommentarer (1)Add Comment
Rullande miljöstation
Där jag bor har vi rullande miljöbil som kommer 2 ggr/år. Tar emot allt från batterier upp till mikro, färg mm. Det är underbart eftersom jag mfl ej har körkort. Så borde alla kommuner ha!
Randi Heinås
Skrivet av Randi Heinås, april 06, 2011

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy