Annons
Annons
Återvinna / Återvinn / Här hittar du närmaste batteriholk

Här hittar du närmaste batteriholk

Här hittar du närmaste batteriholk

Svenskar är redan bra på att samla in gamla batterier. Men nu blir det ännu enklare att hitta till närmaste batteriholk.

Batteriinsamlingen i Sverige är med internationella mått hög. Tack vare ett samarbete mellan de två producentansvarsbolagen, El-Kretsen och BlyBatteriRetur samt branschorganisationen Avfall Sverige kommer det förhoppningsvis att fortsätta så.

Men det är inte alltid lätt att hitta närmaste batteriholk. För att du och jag lättare ska kunna lämna in våra gamla batterier har webbplatsen Batteriinsamlingen.se nu fått en ansiktslyftning i och med ny design på hemsidan.

På hemsidan finns också information om olika slags batterier och annan nyttig information om sopsortering och återvinning. I vår kommer dessutom nytt material, speciellt riktat mot ungdomar, att läggas ut på hemsidan.

Sedan 1 januari 2009 är det producentansvar för batterier i Sverige. Det betyder att producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem för batterier samt att de borttransporteras till vidare behandling och återvinning. Kommunerna är ansvariga för de batterier (inklusive blybatterier), som är en del av hushållsavfallet tills dess att de lämnats till producenternas insamlingssystem.

Läs mer nyheter här.

 

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy