Annons
Annons
Ekonomi / Ekonomi / Dela dyra grejer med grannen

Dela dyra grejer med grannen

gräsklippareDela grejjer med grannen

Dela dyra grejer med grannen
Har gräsklipparen lagt av? Eller symaskinen? Köp inte egen – utan dela med grannen. Varför lägga stora pengar på ett verktyg eller en maskin som används sällan? Ekonomiskt och miljömässigt är det mycket bättre att slå sig samman.

Alla vet hur det brukar se ut i trädgårdsboden. Där står gräsklipparen som högst används en gång i veckan sommartid, pirran som kommer fram vart tredje år när något tungt ska flyttas, häcksaxen som kommer till nytta ett par gånger per säsong. För att inte tala om högtryckstvätten – den har väl inte använts sedan förra sommaren när uteplatsen skulle städas.

Ett sätt att sänka inköpskostnaderna för dessa sällan använda ting är att samäga med andra, helst grannar. Då blir det inte så långt att gå och hämta det man behöver.
När det gäller större ägodelar, exempelvis fritidshus, är samägande vanligt och då är det brukligt att skriva ett samägaravtal. Det finns ingenting som hindrar att man skriver ett avtal även för en gräsklippare, där det står angivet vad var och en ska betala och hur de olika delägarna får utnyttja klipparen. Avtalet är juridiskt bindande och till stor hjälp för grannsämjan.

Den granngrupp som har lyckats samsas om en gräsklippare en eller ett par säsonger kan gå vidare och köpa fler saker ihop. Då är det smart att sprida ägaransvaret, det vill säga en äger högtryckstvätten, en äger symaskinen och så vidare.
Ännu mer ekonomiskt blir det att samäga större och dyrare maskiner, exempelvis trädgårdstraktorer. En sådan kan kosta bortåt 50 000 kronor, och omfattas av hemförsäkringen.

Om en av delägarna har en låsbar källare i anslutning till huset, är det säkrast och därmed störst chans att få ut försäkringspengar i händelse av stöld eller brand. Det finns nämligen ett maxbelopp för föremål som förvaras i redskapsbod skild från huset.
Skulle trädgårdstraktorn bli stulen vid inbrott, är det smartast att en av delägarna anmäler det till försäkringsbolaget, får ut ersättningen och köper en ny.

Men tänk på att värdet av traktorn måste rymmas inom det lösörebelopp som den personen har uppgett för sitt försäkringsbolag.
Det går också att alla delägare utnyttjar sina hemförsäkringar och uppger hur stor andel av trädgårdstraktorn de äger. Då kan alla få ut ersättning i proportion till sin ägarandel. Problemet är att i det fallet måste alla betala självrisk.
Den som har en allriskförsäkring som tillägg till hemförsäkringen får ett bättre skydd för trädgårdsmöbler och annat som hör till trädgården.

Text: Annika Rosell

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy