Annons
Annons
Ekonomi / Ekonomi / Elkonsumenter säljer

Elkonsumenter säljer

Snart kan du sälja din el
Energibolaget Fortum tror att elkonsumenterna snart kan börja sälja el i stället för att köpa den.


Fortum har satt upp interna mål om förnybar energi, och för det krävs att det byggs så kallade smarta nät. Ett exempel är solceller, som ger mest energi på dagen. Då är konsumenternas behov litet, medan industrin använder mycket el dagtid. Enligt Fortum skulle industrin genom de smarta näten kunna köpa energi från hushållen.

Det skulle krävas en hel del investeringar från hushållens sida, eftersom de måste börja producera sin egen el till exempel med solceller eller vindsnurror. Enligt den undersökning som Fortum låtit Cint göra är intresset mycket stort – nio av tio tillfrågade konsumenter säger sig vara intresserade av att producera och sälja el de inte behöver.

Undersökningen i sammanfattning:

• 9 av 10 uppger att är positiva till att producera och sälja egen energi.

• 8 av 10 skulle installera solpaneler hemma om det var lättillgängligt.

• 7 av 10 anser att det borde vara standard med solpaneler och/eller vindkraftverk när man bygger nya flerfamiljshus.

Undersökningen genomfördes i maj. 1 017 svenskar mellan 18 och 80 år deltog.


Källa: Fortum

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy