Annons
Annons
Ekonomi / Ekonomi / Bättre klimatprognoser livsviktigt för världens fattiga

Bättre klimatprognoser livsviktigt för världens fattiga

Klimatprognos livsviktigtKlimatprognos livsviktigtFN: Bättre klimatprognoser livsviktigt
Jordbruket är den näring som kanske är mest klimat- och väderberoende. Och huvuddelen av världens fattiga lever av jordbruk. Ett bättre utvecklat prognossystem är därför särskilt betydelsefullt för människorna i fattiga länder.

”Hösten är den tid då bonden ska bestämma sig för om han behöver få skördeskadeersättning på grund av för mycket torka eller regn”, skrev en tidning elakt för några år sedan.
Och faktum är att det stämmer. Kostnaderna för naturkatastrofer och extrema väderfenomen i jordbrukssektorn har ökat 14 gånger sedan 1950-talet. Det framkom vid en FN:s tredje världskonferens om klimatförändringar som hölls i veckan.

Jordbruket är den näring som – tillsammans med sjöfart och fiske – kanske är mest väderberoende av alla. Syftet med konferensen i Genève var att sätta upp ett internationellt ramverk för att utveckla information och klimatprognoser så att de sammanlänkas med riskhantering och anpassning till variationer i klimatet.
Utmaningarna från svåra väderförhållanden måste ges större uppmärksamhet i en tid då jordbruket spelar en allt viktigare roll för tillgången till mat, djurfoder, fiber och energi.

Jordbruket är den huvudsakliga försörjningen för 70 procent av världens fattiga. Många är småskaliga lantbrukare, boskapsskötare, fiskare och människor boende i skogsområden, inklusive ursprungsbefolkningar som lever i områden som är extra känsliga för klimatvariationer.
– Även småskalig förvaltning av jordbruksmark kan dra stor nytta av de senaste framstegen som gjorts med förbättrade klimatprognoser, säger Alexander Mueller, undergeneraldirektör för avdelningen för naturresurser vid FN:s jordbruksorgan FAO.

Traditionellt jordbruk, fiske och boskapsskötsel bygger på beprövad kunskap och metoder som bidrar till att skydda mångfalden av livsmedels- och jordbruksprodukter och trygga värdefulla land- och havslandskap.
Klimatförändringen är ett av de största hoten mot dessa traditionella system. Därför är arbete med information och prognoser, för både väder och klimat, särskilt betydelsefullt för de över 2,5 miljarder människor som är beroende av jordbruk och relaterade aktiviteter för att klara sin försörjning.

Annika Rosell

Text: Annika Rosell

Läs även: September nu är det dags för skördefest

Läs även: Permakultur skapar flöden på Kosteröarna

Läs även: Kryddor som bekämpiningsmedel

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy