Annons
Annons
Ekonomi / Ekonomi / Utbildningar för framtidens miljövetare

Utbildningar för framtidens miljövetare

Utbildningar för miljövetareUtbildningar för miljövetare
Här blir du framtidens miljövetare

Vill du göra något mer för miljön än bara äta ekologiskt? Här är nio gröna högskoleprogram som ger dig chansen att bli framtidens miljövetare.

 

Högskoleprovet

Den 23 oktober är det dags för Högskoleprovet. Det är näst sista chansen att skriva provet i sin nuvarande form. Nästa höst får provet större tonvikt på analytisk förmåga och mindre på verbal förmåga.

Länkar för mer information:

Programkontoret.se

Syoguiden.com

Vidareutbildningar för dig som arbetar med miljö:

Utbildning.se

LivingGreen har kartlagt vilka utbildningar inom miljövetenskap som finns på högskolenivå. Här är nio kandidatutbildningar du kan välja mellan om du vill ägna dig åt miljöfrågor i arbetslivet.

Göteborgs Universitet
Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram 180 hp
Är du intresserad av samhället och är medveten om miljön är detta programmet för dig. Som samhällsvetenskaplig miljövetare specialiserar du dig inom en samhällsvetenskap och får en god förståelse för hur människor, företag och myndigheter påverkar miljön.

Naturvetenskapligt Miljövetarprogram 180 hp
Miljövetenskap grundar sig i samhälls- och naturvetenskap. Forskning kombinerat med undervisning ger dig insikt om hur man kan påverka miljön, hur dess förlopp ser ut samt dess konsekvenser. Efter studierna har du en framtid som miljövetare inom både den offentliga och privata sektorn.

Högskolan i Kalmar
Miljöanalytiker 180 hp

Utbildningen har en naturvetenskaplig utgångspunkt och fokuserar på miljöproblem. Som miljöanalytiker lär du dig om hur miljöproblemen uppstår och hur man kan lösa dem. Du får behörighet att studera på en mer avancerad nivå, men även möjlighet att ge dig ut i arbetslivet direkt.

Karlstad Universitet

Miljövetenskap 180 hp

Karlstad Universitet erbjuder en grundläggande miljövetenskaplig utbildning. Programmet ger en helhetsbild av hur miljön påverkar och påverkas. En blandning av samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga frågor besvaras med hjälp av examensarbeten, studiebesök och praktik.

Utbildningar för framtidens miljövetare
 

Linköpings universitet
Miljövetenskap 180 hp

Liksom Karlstad ger Linköping en helhetsbild av miljöproblemens uppkomst, påverkan och konsekvenser. De första två åren läser du grundläggande ämnen som identifiering av miljöproblem och miljöfrågornas hantering. Det tredje året ger dig mer frihet till fördjupning inom miljöfrågor på en nationell och internationell nivå.

Lunds universitet
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap 180 hp

Sex olika block inleder denna utbildning, som avslutas med en valfri fördjupning inom ett miljövetenskapligt område. Utgångspunkten är naturvetenskaplig, men utbildningen berör även ekonomiska frågor. Möjligheten att specialisera sig inom ett ämne ger dig stora förutsättningar att skaffa dig den specialkompetens som krävs för att komma ut på arbetsmarknaden.

Ekosystemteknik 300hp
Som färdig civilingenjör i Ekosystemteknik har man fått en bred kunskapsbas. Utbildningen har en naturvetenskaplig grund i ämnen som kemi, fysik, biologi, matematik, hydrologi, ekologi och geologi. Dessa kunskaper fogas sedan ihop i tekniska kurser som till exempel strömningslära, masstransport, teknisk modellering och systemteknik. Under det fjärde och femte året erbjuds flera mastersspecialiseringar. En del studenter tar då möjligheten att studera en eller två terminer utomlands, till exempel i USA, Kanada, Australien Frankrike, Holland eller Estland.

Malmö högskola
Miljövetarprogrammet 120/180 hp

Malmö högskola erbjuder dig att studera miljö i tre år, alternativt två år. Utbildningen ger insikt om hur individer, företag och organisationer kan arbeta tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle. Efter dessa grundläggande studier kan du arbeta inom ett flertal sektorer med frågor som berör miljön.

Mittuniversitetet
Ekoteknik 120 hp

Miljövetenskap tillsammans med miljöteknik ger dig en bred helhetssyn på hur miljöproblem uppstår och kan förebyggas. Du jobbar med olika synvinklar och får därmed en bred kompetens som ger förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden.

Källor: Respektive högskolors och universitets presentation av utbildningarna och Svd
Samtliga utbildningar är grundläggande och kräver särskild behörighet.


Text: Anne-Lie Karl
Foto: istockpfoto.com

Kommentarer (2)Add Comment
Katstrofal research

Anmäl inläggetSvara på inläggetInlagd av: Insatt, 2010-10-11 19:57
Anne-Lie Karl>> HAr du koll på detta överhuvud taget. Varför har du inte tagit reda på vad som finns i Uppsala på SLU och Uppsala universitet, i Linköping på KTH och på Chalmers. Svante Axelsson, Mikael Karlsson och Åsa Domeij är några ganska kända "miljökämpar" som läst sin grundutbildning vid SLU. MIljökonsulter på WSP, Sweco, Golder, Geonova, Vectura ... är inte arbetslösa eller underbetalda.
0
Skrivet av Insatt, oktober 11, 2010
Malmö
Studenter från Malmö högskolas program har startat åtminstone två konsultföretag, kolla http://ecowise.se samt www.plan8konsult.se/
0
Skrivet av Elis, oktober 16, 2010

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy