Annons
Annons
Gröna Tips / Gröna tips / Ta hand om dina läkemedel

Ta hand om dina läkemedel

 

Ta hand om dina läkemedel på rätt sätt
Vi ger dig några handfasta tips om hur du kan agera miljövänligt när du skall kassera gammal medicin.

Många lämnar idag in överblivna läkemedel på ett säkert sätt. År 2008 kasserades och brändes på ett miljöriktigt sätt 1000 ton läkemedel i Sverige.

Det innebär ett svinn som motsvarar minst en miljard piller!

85% av svenskarna vet att man kan lämna in medecinerna till apoteket men enbart 40% gör det.

 

Soporna, vasken och i toaletten. Där hamnar gamla läkemedel varje dag, och detta påverkar såklart miljön omkring oss. Det behövs inte mycket för att rubba balansen i naturen. Om en enda person i ett samhälle med runt 3 500 invånare spolar ner ett hormonplåster varannan dag, så kan det påverka fiskar och djur i vattendragen runt det lokala reningsverket.

Utsläpp av antibiotika i naturen ökar risken för förekomst av resistenta, motståndskraftiga, bakterier. Det kan leda till att vi får allt svårare att bota infektioner.

Fem enkla tips:

  • Be din doktor om en liten förpackning till att börja med - en startförpackning gör att du kan spara både pengar och miljö.
  • Förvara dina läkemedel säkert - det är inte bra om de hamnar i fel händer – till exempel ett barns.
  • Återvinn tomma förpackningar, lämna dem på apoteket.
  • Även använda hormon och nikotinplåster innehåller aktiva substander. Spola därför aldrig ner dessa i toaletten.
  • Ha en försluten burk med handtag i städskåpet eller vid återvinningskärlen som du använder för gamla mediciner och tomma läkemedelsflaskor. Lätt att ta med till apoteket och tömma i en gul påse.

Källa: Landstinget Västenorrland och apoteket

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy