Annons
Annons
Guider / Guider / Guide: Hitta rätt välgörenhet för det du vill skänka

Guide: Hitta rätt välgörenhet för det du vill skänka

skankarguide-520skankarguide-340Guide: Hitta rätt välgörenhet för det du vill skänka

Det finns ett flertal ställen i Sverige där man kan skänka kläder, ge saker, ge av sin tid eller donera pengar till behövande. Hur navigerar man i denna välgörenhetsdjungel? Var skänker man, hur gör man och hur vet man att sakerna man skänker kommer fram till de behövande?

Vi har listat åtta organisationer som väntar på din gåva.

fralsningsarmen-520

Frälsningsarmén
Frälsningsarmén är en internationell rörelse som kännetecknas av ett socialt engagemang och arbete för personer som har det svårt i samhället. Rörelsen finns i över 100 länder vilket bidrar till ett stort kontaktnät. Frälsningsarmén äger även second hand-kedjan Myrorna som säljer kläder och prylar till förmån för Frälsningsarméns arbete.

Vad kan jag skänka?
På hemsidan kan man via ett 90-konto välja vilken typ av gåva man vill skänka. Man kan ge pengar varje månad, skicka en minnesgåva eller ett gåvogram. Man väljer även själv vilket belopp man vill ge.

Vad händer med pengarna jag skänkt?
När man fyller i hur mycket pengar man vill donera, så får man även fylla i vart man vill att pengarna ska gå.

Hit går pengarna

 • Fadderbarnsverksamhet: Hjälper barn på Frälsningsarméns 15 barnhem som finns runt om i världen. Gåvan används i första hand till mat, kläder och skolmaterial, men även till medicin, läkarvård och fritid.
 • Internationellt bistånd: Gåvan används till utvecklingsinsatser i fattiga länder som ska leda till en långsiktig utveckling av människor, byar och samhällen.
 • Arbetet i Lettland: Gåvan är ett bidrag till bland annat barnhem och dagcenterverksamhet på flera platser.
 • Social hjälpverksamhet i Sverige: Hjälp ges på kårer och särskilda öppenvårdsmottagningar. Det handlar om allt från matkassar, tandläkarräkningar till tak över huvudet för hemlösa eller vård på vårdhem för missbrukare.
 • Mission & U-land: Gåvor till Missionsfonden används till utvecklingsinsatser i fattiga länder som ska leda till en långsiktig utveckling av människor, byar och samhällen.
 • Katastrofhjälp: Det finns personer på plats som hjälper till med praktiska insatser, och med stödjande samtal för de som drabbats.
 • Kårverksamhet: Frälsningsarmén har ca 150 kårverksamheter i Sverige där man samlas till gudstjänst, bedriver barn- och ungdomsarbete, sång- och musikverksamhet och olika verksamheter för äldre.
 • Speciella ändamål: Frälsningsarmén genomför vid olika tillfällen insamlingar till Speciella ändamål som publiceras på hemsidan. Dessa insamlingar är utöver de "vanliga" insamlingarna och är tillfälliga. Ändamålet och beskrivning av insamlingen finns på hemsidan.

Miljö
För att handla rätt i jul har Frälsningsarmén gjort en lista på vilken som varit årets julklapp senaste åren. Se hemsidan för aktuell information.

www.fralsningsarmen.se

myrorna-520

Myrorna
Myrorna är en butikskedja som säljer begagnade möbler, kläder och prylar. Butikskedjan är en del av Frälsningsarmén och finns i hela landet med ett 30-tal butiker. Från början var myrorna en förening av damer i Stockholm som hämtade saker och kläder från välbärgade familjer. Sakerna och kläderna reparerades och såldes till förmån för de fattiga. År 1899 tog Frälsningsarmén över verksamheten och ett av målen är att skapa arbetstillfällen och praktikplatser för arbetssökande.

Vad kan jag skänka?
Kläder, skor, möbler, accessoarer, textilier, porslin, böcker, husgeråd etc. Vissa av Myrornas butiker tar dock inte emot större föremål, såsom möbler. På hemsidan står vilka butiker som tar emot vad.

Var tas min gåva emot?
Myrorna har ca 1000 insamlingsbehållare runt om i landet där man kan lämna kläder, textilier, skor och accessoarer. Det går ut lastbilar för att hämta gåvor hos givare, men man kan även komma direkt till butiken och lämna gåvor. Var insamlingsbehållarna och butikerna finns står på Myrornas hemsida.

Vad händer med sakerna jag skänkt?
Gåvorna sorteras och värderas av personal. Därefter fördelas de ut till närliggande butiker. De varor som av kvalitetsskäl inte kan säljas går antingen iväg till länder där det finns en efterfrågan, eller skickas till verkstäder. Resten sorteras som sopor och skickas till miljöåtervinningsstationer.

Hit går pengarna
Överskottet från Myrornas verksamhet går till Frälsningsarméns sociala verksamhet. År 2009 var överskottet 35 miljoner kronor och under 2010 användes det till:

 • Ensamma föräldrar som behöver akut ekonomisk hjälp med räkningar eller mat, men även stödsamtal och familjeläger.
 • Missbrukare och hemlösa som får hjälp att bli fria från sitt missbruk och även boende på härbärge.
 • Barn och ungdomar som erbjuds boende på ungdomshem eller familjehem.
 • Gemenskap för de som kommer från ett annat land och har svårt att komma in i samhället.
 • Lika värde för funktionshindrade - att kunna få ta del av samhället fullt ut och få möjlighet att arbeta.

Miljö
Myrorna vill spara på jordens resurser genom återanvändning. Exempelvis förbrukar produktion av ett kilo bomull mellan 10 000 och 17 000 liter vatten samt ett kilo bekämpningsmedel. Myrornas totala insamling av 10 000 ton textilier per år är en besparing på:

 • 100 miljarder liter vatten jämfört med om samma textil hade nyproducerats. Det motsvarar minst tre dagars vattenkonsumtion för den miljard människor i världen som idag lever utan säker tillgång till rent vatten.
 • 230 000 ton koldioxid jämfört med om samma textil hade nyproducerats. Denna besparing motsvarar ett årligt utsläpp från 88 000 personbilar.
 • 20 000 ton kemikalier sparas jämfört med om samma textil hade nyproducerats.

www.myrorna.se

stockholmsstadsmission-520

Stockholms Stadsmission

Stockholms stadsmission är en ideell förening som är fristående från stat, kommun och kyrka, men samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Föreningen bedriver verksamheter för människor i hemlöshet, missbruk, barn, ungdomar och äldre och finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från affärsverksamheten.

Vad kan jag skänka?
Kläder, skor, möbler, accessoarer, textilier, porslin, böcker, husgeråd etc.

Var tas min gåva emot?
Stockholms stadsmission tar emot gåvor direkt till butikerna och har man mycket att skänka kommer de hem och hämtar gåvorna. Det finns åtta butiker runt om i Stockholm och var dessa finns står på hemsidan.

Vad händer med sakerna jag skänkt?
En del saker säljs i butikerna och en del görs om under varumärket Remake. Det innebär att kläder, möbler, med mera får ny form och stil och man använder sig av återvunna textilier och möbler.

Hit går pengarna
När man fyller i en gåva får man välja vart man vill att pengarna ska gå - ensamma äldre, barn och unga, människor i hemlöshet eller där det behövs bäst.

Miljö
Remake är ett miljövänligt alternativ.

Ge en gåva
Det finns ett 90-konto där man själv väljer hur mycket pengar man vill sätta in och till vilket ändamål man vill att pengarna ska gå.

www.stockholmsstadsmission.se

humana-520

Humana

Humana driver tre butiker. Syftet med butikerna är att skapa ett överskott till förmån för utvecklingsprojekt och sprida information om levnadsförhållandena i tredje världen.

Vad kan jag skänka?
Kläder, väskor, skor och textilier.

Var tas min gåva emot?
Det finns containrar där man kan lämna sina gåvor och var dessa är belägna står på hemsidan. Butikerna finns i Stockholm, Lund och Malmö.

Vad händer med sakerna jag skänkt?
Kläderna som lämnas i containrarna säljs i Humanas butiker, doneras till pågående projekt i Afrika eller säljs till klädhandlare för att täcka kostnaderna för insamling av kläder.

Hit går pengarna
Överskottet från verksamheten går till utvecklingsprojekt i länder i Afrika, Asien och Sydamerika.

Miljö
En del av Humana Sveriges ändamål är att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige och övriga världen. I Sverige förbrukar vi ca 24 kilo textilier per person och år, vilket är en ökning från 15 kilo per person 1994. Genom återanvändning av kläder och textilier undviks onödig nyproduktion. Biståndsföreningens insamling och återvinning av kläder, skor och textilier minskar koldioxidutsläppen med omkring 6000 ton per år.

www.humanasverige.org

emmaus-520

Emmaus

Emmaus kom till Sverige i slutet av 1960-talet och startades på flera ställen i landet. Man började efter ett par år att stödja befrielserörelser i tredje världen som kämpade mot kolonialismen och för ett mer rättvist samhälle. Stödet går även idag främst till dessa. Emmaus är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Vad kan jag skänka?
Kläder, skor, möbler, accessoarer, porslin, böcker, husgeråd etc.

Var tas min gåva emot?
Det går att lämna gåvorna i butik eller på varulager, men de kan även hämtas hemma hos den som skänker. Emmaus finns i hela landet och var närmsta butik eller varulager finns står på hemsidan.

Vad händer med sakerna jag skänkt?
En del av kläderna skickas till flyktingar i olika delar av världen, men en del ges även till Stockholms hemlösa via organisationen Hjärtslaget. Det som inte skänks säljs i Emmaus butiker runt om i landet.

Hit går pengarna
Överskottet av försäljningen i butikerna går till Emmaus samarbetsländer. Det går dessutom till praktiskt och politiskt arbete ute i världen för fred och rättvisa, hållbarhet och jämlikhet.

Miljö
Emmaus tar emot det mesta och kläderna och prylarna får nytt liv.

Emmausgrupper i Sverige

roda_korset-520

Röda Korset

Röda Korset har funnits sedan 1859 och finns idag i 186 länder i världen med närmare 100 mijloner frivilliga medarbetare. I Sverige har Röda Korset funnits sedan 1865, där de första åren ägnades åt att förbereda humanitära insatser i eventuella krig.

Vad kan jag skänka?
Kläder, skor, möbler, accessoarer, porslin, böcker, husgeråd etc.

Var tas min gåva emot?
Sakerna lämnas vid Röda korsets mötesplatser som finns på olika ställen i landet. Var dessa finns står på hemsidan.

Vad händer med sakerna jag skänkt?
Sakerna säljs i Röda Korsets lokaler.

Hit går pengarna
Pengarna går till hjälpinsatser i både Sverige och utomlands.

Miljö
Det är ett sätt att återvinna fullt användbara kläder och prylar.

Ge en gåva
Det finns ett 90-konto där man kan sätta in en valfri summa pengar som går till katastrofhjälp på olika ställen i världen.

www.rodakorset.se

erikshjalpen-520-1

Erikshjälpen

Erikshjälpen grundades 1967 och har idag projekt i 25 länder. Idén som var grunden för verksamheten, att skicka presenter till barn på sjukhus, lever fortfarande kvar. Erikshjälpen verkar för att barn och familjer ska ges förutsättningar att genom egen drivkraft utvecklas under goda levnadsvillkor. Den första second hand-butiken öppnades 1990.

Vad kan jag skänka?
Det mesta som kan säljas i deras butiker - kläder, skor, möbler, accessoarer, porslin, böcker, husgeråd etc.

Var tas min gåva emot?
Butikerna finns i hela landet och där kan man lämna det man vill skänka. Var dessa är belägna står på hemsidan.

Vad händer med sakerna jag skänkt?
Sakerna säljs i Erikshjälpens butiker.

Hit går pengarna
Överskottet från försäljningen i butikerna går till olika sociala och humanitära insatser i Sverige och utlandet via Erikshjälpen och dess samarbetspartners.

Miljö
Att handla secondhand är inte bara ekonomiskt fördelaktigt, det är också ett sätt att återanvända gamla saker som annars skulle kastas.

Ge en gåva
Det finns ett 90-konto där man kan sätta in en valfri summa och även välja vart man vill att pengarna ska gå.

www.erikshjalpen.se

goteborg-520

Göteborgs kyrkliga stadsmission

År 1952 grundades stadsmissionen i Göteborg av Ebbe Hagard och Isaac Béen efter att man påtalat den nöd som fanns i staden.

Vad kan jag skänka?
Kläder, möbler, skor, accessoarer, porslin, böcker, husgeråd, mat etc.

Var tas min gåva emot?
Stadsmissionen har sju butiker och en insamlingscentral. Det går lika bra att lämna saker till insamlingscentralen som till butikerna. Var butikerna är belägna står på hemsidan. Vill man skänka mat får man ta kontakt med stadsmissionens kök. Telefonnummer finns på hemsidan.

Vad händer med sakerna jag skänkt?
Sakerna säljs i stadsmissionens butiker. En del av kläderna går till hemlösa och en del av möblerna och husgerådet går till att skapa miljöer runt om in stadsmissionens olika enheter.

Hit går pengarna
Överskottet från försäljningen går till Göteborgs kyrkliga stadsmissions övriga verksamheter.

Miljö
Göteborgs kyrkliga stadsmission är miljöcertifierade och det man inte kan sälja i butikerna säljs vidare till återvinning, exempelvis böcker och metall.

Ge en gåva
Det finns ett 90-konto där man kan sätta in pengar efter valfritt belopp. Pengarna går precis som överskottet från butikerna till arbetet med ett bättre, vänligare och mänskligare Göteborg.

www.stadsmissionen.org

Kommentarer (5)Add Comment
Toppen!
Tack för en bra sammanfattning av de hjälporganistationerna som gärna tar emot stöd, kläder och prylar. Det hjälper mig att välja rätt, men egentligen är väl allt rätt, viktigt att ge och inte slänga bort!
0
Skrivet av synnöve söderstöm, december 20, 2011
Skänk inte till Humana
Skänk inte till Humana som är fd UFF, dvs den mycket sysrkt kritiserade och ifrågasatta Tvindrörelsen där ledaren gått under jord och lever gott på organisationens vinster. Endast ca 6% går till välgörenhet. Finns en mkt intressant P3 dokumentär om detta! Rekommenderas! Snälla, ta bort den från listan. Tvind/Humana ska man inte tipsa om utan varna för!
0
Skrivet av Rebecca Salmgr, oktober 07, 2015
Vart kan man ge kläder och leksaker till hemlösa i Sverige?
Vart kan man ge kläder till vuxna och barn och leksaker till hemlösa i Sverige? Jag vill inte att de säljs utan att de som inte kan köpa ska få mina kläder i Som alla våra alkoholister m.m i Sverige. Hittar ingen sida där jag kan lämna och de får dem.
Vill inte att någon ska få någon vinning utav att sälja dem. Vill att de som inte har något ska få dem.
Men jag hitta ingen sådan sida.
Vart kan jag vända mig?? Har massa vinterkläder nu till vintern som någon gärna skulle behöva för att hålla sig varm..
Mvh
0
Skrivet av Lo, oktober 27, 2017
Vill skänka direkt
Vill också skänka direkt till familjer, kvinnofängelse, invandrar familjer och hemlösa. Jag vill inte ge för att de sen ska säljas i deras butiker. Googlat som en galning, mycket konstigt att inget kommer upp. Tips någon?
0
Skrivet av Simona, november 06, 2017
Om att "ge direkt till hemlösa"
Om en vill ge direkt till hemlösa eller utsatta, prata med en lokal diakon eller präst, de vet vilka som behöver. Annars undersök vilka som arbetar med soppkök/delar ut kläder till hemlösa. Här och på många platser är det så att de som är utsatta, hemlösa eller liknande är de som får först. det som inte behövs till nödställda säljs så att fler kan få mat och tex underkläder :)
0
Skrivet av Mir, januari 20, 2018

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy

Populära artiklar