Annons
Annons
Guider / Guider / Guide: Genmanipulerade grödor (GMO)

Guide: Genmanipulerade grödor (GMO)

gmo-520gmo-160Guide: Vad är GMO?

Att genmanipulera grödor till att blir mer motståndskraftiga skulle innebära minskad användning av bekämpningsmedel. Det skulle gynna odlarna ekonomiskt. Men våra organ få betala ett högt pris.

Därför genmanipuleras grödor
Genmanipulering är en teknik som använts inom forskning, läkemedel, jordbruks- och livsmedelsproduktion sedan 1990-talet. En genetisk modifierad organism, GMO, har fått en eller flera konstgjorda gener överförda till naturlig cellvävnad på onaturlig väg. På så sätt kan organismen utveckla nya egenskaper som den tidigare inte haft.

Man genmodifierar grödor främst av två anledningar; att göra dem mer tåliga mot ogräsbekämpningsmedel och att hålla skadeinsekterna borta. Eftersom grödorna blir toleranta mot ogräsbekämpningsmedel behöver odlarna inte använda lika mycket bekämpningsmedel, och på så sätt dra ner kostnaderna. Tekniken visar även att man i framtiden skulle kunna odla på mark som tidigare varit obrukbar just för att grödorna skulle vara mer tåliga. Man modifierar även grödorna till att producera ett protein som vissa skadeinsekter inte tål, i syfte att göra grödorna mindre utsatta för insektsangrepp.

Påverkar DNA
Forskning har visat att genmodifieringen är så effektiv att insekterna förlorar sin näringskälla vilket skadar den biologiska mångfalden i flera led, eftersom insekterna är fåglarnas föda. Forskningen har även visat att grödornas DNA också påverkar våra människokroppar. Genom blodet tar våra organ upp den genmodifierade grödans konstgjorda DNA och anpassar sig efter den. I värsta fall slutar organen att fungera som de ska.

Så undviker du GMO
De största genetiskt modifierade grödorna i världen är soja, majs, raps, bomull och ris och är vanligast i Syd- och Nordamerika. EU har de hårdaste reglerna för GMO-odlingar och i Sverige finns endast ett fåtal GMO-odlingar. Enligt lag måste en råvara vara märkt om den är GMO-odlad. Men innehåller en råvara mindre än 0,9 procent GMO behöver den inte märkas. GMO kan till exempel finnas i animaliska livsmedel som mjölk, kött och ägg om djuren ätit GMO-odlat foder.

Den som vill slippa GMO och bekämpningsmedel väljer såklart ekologiskt. Ekologiska lantbruk tillåter inte GMO.

Av: Virginia Åslund, redaktion@livinggeen.se

Källor: Regeringen.se, Naturskyddsföreningen, Livsmedelsverket, NaturalNews.com

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy

Populära artiklar