Annons
Annons
Hem och inredning / Hem och inredning / Rengöringsmedel hemma ger ökad allergirisk

Rengöringsmedel hemma ger ökad allergirisk

Rengöring hemma ger ökad allergirisk
Kemikalieanvändningen i vår vardag medför ökade risker för allergier hos barn. Vi ger dig tips på produkter som håller måttet

Förekomsten av PGEs, propylenglykol och glykoletrar, i sovrumsluften visar på samband med astma, hösnuva och eksem. Det visar en ny studie på Karlstads universitet.

Rengöringsprodukter utan PGEs;

Flytande galltvål
En klassiker - flytande galltvål. Tar bort det mesta!

Galltvål hittar du i välsorterade inredningsbutiker eller i din matvarubutik.

Maison Belle Sinks, skurpulver för porslinsytor. Handla här

Daylesford Organic från England

DaylesfordOrganic. Diskmedel och rengöring. Finns på NK i Stockholm

Pure earth

Pure earth allrengöring Handla här

Ecohygien

Ekohygien Rengöringsprodukter Handla här

Grumme såpa för all rengöring. Finns i din livsmedelsbutik.

- Studien visar för första gången att koncentrationen av PGEs i sovrumsluften var kopplad till en ökad risk för astma, hösnuva och eksem hos barnen, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och verksam vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Riskökningen varierade mellan 50-180 procent. Det visade sig även att en högre koncentration av PGEs i inomhusluften var kopplad till att barnen hade antikroppar (IgE) mot vanliga allergen såsom katt, hund, pollen med mera.

Analyserna visade också att användning av vattenbaserade färger i bostaden samt vattenbaserade rengöringsmedel var kopplat till en högre halt av PGEs i sovrumsluften.

Många kemikalier i våra inomhusmiljöer
Under de senaste decennierna har ett mycket stort antal kemikalier introducerats i våra vanliga miljöer. Sådana kemikalier är framförallt relaterade till byggnadsmaterial, färger med mera och en mycket stor mängd vanliga konsumtionsprodukter såsom rengöringsmedel, plaster, leksaker, kosmetika och förpackningar.

- Vi har tidigare visat att ftalater från mjukgjord PVC kunde kopplas till allergisk sjukdom hos barn, säger Carl-Gustaf Bornehag. Vi har nu fokuserat på PGEs som är en grupp flyktiga organiska ämnen som bland annat finns i vattenbaserade inomhusfärger och rengöringsmedel. Bland de identifierade PGE-ämnena finns misstänkt hormonstörande ämnen, vilket också är fallet för de tidigare studerade ftalaterna.

Barn och gravida särskilt utsatta
- Våra resultat reser därför återigen frågan om den hälsomässiga relevansen av kemikalieanvändningen i vår vardag, säger Carl-Gustaf Bornehag. I synnerhet när det gäller exponeringar i våra bostadsmiljöer eftersom små barn och gravida kvinnor tillbringar en stor del av sin tid här.

Läs mer om studien här

Mycket tyder på att exponering av foster och spädbarn kanske är mer riskfylld. Vår nuvarande forskning handlar om vad det betyder för kronisk sjukdom senare i livet att vi exponerar foster och spädbarn för en lång rad misstänkt toxiska kemikalier.

Av: Sophia Andersson

sophia.andersson@livinggreen.se

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy