Annons
Annons

Ta i trä

TrähusTrähus från sekelskiftetTa i trä!

Intresset för träbyggande ökar i Sverige under de senaste åren. Ett hus byggt i trä minskar miljöpåverkan samtidigt som det ger en helt annan känsla än hus byggda i andra material. Helt enkelt mer gediget. Nu  satsar regeringen 5,5 miljoner på att lära fler bygga hus i trä.

 

Tycker du att det är mer miljövänligt att bygga hus i trä? Diskutera på vår Facebook sida.

Regeringen kommer att satsa 5,5 miljoner kronor på det treåriga projektet Trästad 2012. Målet är att sprida kunskap om ett modernt industriellt och klimatanpassat träbyggande i Sverige.
– Med en satsning på kunskapsuppbyggnad inom miljövänligt träbyggande kan vi utveckla ny teknik och nya produktionsmetoder. Det kan skapa fler jobb i Sverige, säger näringsminister Maud Olofsson.

Trästad 2012 ska medverka till en förnyelse av tätortsbebyggelse som ger positiva miljö-, energi- och klimateffekter, vilket ligger i linje med regeringens satsning på hållbara städer.
Men trähus – är inte de brandfarliga? Inte mer än andra byggmaterial, enligt husindustrin. Fram till 1994 förbjöd byggreglerna att man byggde trähus högre än två våningar på grund av brandrisken. Men i dag byggs trähus som är både fyra och fem våningar, där bjälklag och väggar ska klara bärförmågan i händelse av brand i upp till 90 minuter.

Och nu ska alltså fler lära sig bygga trähus. Projektet Trästad 2012 ska bedrivas i alla delar av Sverige och totalt står ett 20-tal lokala och regionala aktörer bakom Trästad 2012. Länsstyrelsen i Västerbottens län ansvarar för de medel som regeringen skjuter till. Totalt satsar regeringen 5,5 miljoner kronor fram till 2012, vilket ska motsvara högst 15 procent av den offentliga finansieringen. Dessutom hoppas man att privata finansiärer ska skjuta till ytterligare 30 miljoner kronor.

Kommentarer (1)Add Comment
Fler alternativ
Jättebra.
Det finns även fler byggnatsmaterial än trä som är bra för miljön. Fler i Sverige borde se över alternativ som lerablandningar, sten och annat natur- och återvunnet material. Vi kan hämta inspiration från bl.a. Kleiwerks och Michael Reynolds (the Garbage warrior).
0
Skrivet av Erika, augusti 12, 2009

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy