Annons
Annons
Miljö / Miljö / Regeringen satsar 120 miljoner mot övergödning

Regeringen satsar 120 miljoner mot övergödning

Regeringen satsar 120 miljoner mot övergödning
Övergödning är ett av de allvarligaste miljöproblemen för våra hav och sjöar. Nu inför regeringen ett nytt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder – LOVA-bidraget. Hela 120 miljoner kr finns att söka – varje år.

LOVA-bidraget ska ges till kommuner och ideella organisationer för att täcka högst 50 procent av kostnaden för åtgärder som kan begränsa övergödningen.
Exempel på sådana åtgärder kan vara att etablera eller restaurera våtmarker, där bidraget kan bli ett komplement för åtgärdsbitar för våtmarker där EU-stöd inte kan fås.
Det nya bidraget kan även utnyttjas för att upprätta musselodlingar som fångar upp näringsämnen och renar vattnet från bland annat närsalter. Båtbottentvättar och mottagningsanläggningar för avfall från båttoaletter ska också kunna få del av bidraget.
– Övergödningen av våra hav är ett dominerande problem. Med LOVA-stödet vill vi stimulera åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor- eller kväveföreningar i Östersjön eller Västerhavet, säger miljöminister Andreas Carlgren.
– Vi ställer krav på att de åtgärder som väljs ska ge mest effekt per satsad krona och i denna bedömning kommer Naturvårdsverket och länsstyrelserna att ha en viktig roll.
Bidraget finns att söka från och med nästa år.

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy

Populära artiklar