Annons
Annons
Miljö / Miljö / Nya transportregler för djur

Nya transportregler för djur

Ko-transport
Nya transportregler för djur

Jordbruksverket har tagit fram ett förslag på nya transportregler för djur. Men nytt är bland annat regler för struts och högre krav på temperaturregleringen för fjäderfä och gris.

 

Förändringarna är främst förtydliganden och förenklingar av regler som redan finns och  gäller de svenska föreskrifterna som reglerar transporter inom Sverige. Tanken är att de ska träda i kraft till årsskiftet 2010, men beslut tas inte förränmedlemsländerna i EU gett sina synpunkter, något som beräknas vara klart inom ett halvår.
Förslag på ändringar är främst förenklingar och förtydliganden.

Till exempel kommer fordon för djurtransporter att kunna besiktigas hos en bilprovningsstation istället för hos länsstyrelserna som i dag. Vid omhändertagande av djur vid till exempel djurförbud kommer de nya reglerna också att underlätta. Det blir även tydligare regler för när djur inte kan anses klara en transport, med tanke på deras hälsa.

Bland förslag på nya regler finns högre krav på temperaturmätning för fjäderfä, eftersom temperaturen kan variera i olika delar av fordonet. För grisar föreslås att även vuxna djur ska ha mekanisk ventilation vid hög utomhustemperatur, något som i dag bara gäller smågrisar. Man föreslår också regler för strutsfåglar, eftersom det inte funnits särskilda regler för det djurslaget tidigare.

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy