Annons
Annons
Miljö / Miljö / Växten som fångar kväve på åkrarna

Växten som fångar kväve på åkrarna

Växten som fångar kväve på åkrarna

Flerårig fältkrassing är en växt som kan göra dubbel nytta i framtiden. När bonden sår ettåriga grödor kan han blanda in fältkrassing, som dels ger skörd av fröolja, dels fångar den upp kväve från åkermarken under vintern.

Läckage av kväve och fosfor från åkerjordarna till grundvatten, sjöar, åar och hav är ett allvarligt miljöproblem i det svenska jordbruket. En av orsakerna är att odlingen domineras av ettåriga grödor som lämnar marken bar under vinterhalvåret.

– Ensidig odling av ettåriga grödor har allvarliga negativa miljöeffekter och det är absolut nödvändigt att utveckla två- och fleråriga alternativ, säger Dennis Eriksson, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet.
Dennis Eriksson har i sitt doktorsarbete vid SLU i Alnarp lagt grunden till att utveckla fältkrassing till en gröda som både fångar upp kvävet och s kan ge en lämplig teknisk olja.

Fältkrassing växer vild i södra och mellersta Sverige. Den har långa, upprätta stjälkar, vilket gör den lämplig för odling, är vinterhärdig och ger god fröskörd. Idén är att så in fältkrassing som fånggröda i vårsäd. Efter skörd och en övervintringsperiod ska fältkrassingen ge skörd följande sommar.

Ett annat miljöproblem är beroendet av fossil olja. Växtoljor som fältkrassing är förnyelsebara och miljöneutrala resurser med störst potential att ersätta fossil olja. Redan används omkring 10-15 procent av all vegetabilisk olja till olika tekniska ändamål.
– Behovet att utveckla förnyelsebara och miljöneutrala alternativ till den fossila oljan är om möjligt ännu mer akut, säger Dennis Eriksson.

Annika Rosell

Av: Annika Rosell

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy