Annons
Annons
Miljö / Miljö / ”Klimatpolitiken motverkar sitt eget syfte”

”Klimatpolitiken motverkar sitt eget syfte”

”Klimatpolitiken motverkar sitt eget syfte”
Nationella åtgärder för att minska koldioxidutsläppen kan paradoxalt nog öka de globala utsläppen, konstaterar Svenskt Näringsliv i en rapport.


Ett grundläggande feltänk genomsyrar den process som ska leda fram till ett nytt klimatavtal i Köpenhamn i december. Det menar organisationen Svenskt Näringsliv, som har undersökt hur nationella åtgärder har påverkat de globala koldioxidutsläppen.

Sedan Kyotoprotokollet 1997 har världens utsläpp ökat, men klimatpolitiken är fortfarande densamma, skriver Svenskt Näringsliv i sin rapport. När fokus läggs på att minska nationella utsläpp sker en helt felaktig prioritering av klimatåtgärder.

I stället för att fokusera på utspel som främst syftar till att stilla västvärldens dåliga samveten, måste man premiera åtgärder med en bestående effekt på klimatet. Ett bra exempel är billig solcellsteknik som kan användas i fattiga länder framför svenska satsningar på etanol, menar Svenskt Näringsliv.

En bov i sammanhanget är det man kallar för rekyleffekterna. När energibesparingar ger större utrymme att konsumera ännu mer motverkar det målet för besparingarna.

– Rekyleffekterna undervärderas i diskussionerna inför det nya klimatavtalet, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

– Om Europa exempelvis förbrukar mindre olja och håller nere världsmarknadspriset gör man det mer lönsamt för andra i världen att förbruka mer.

Rapporten kartlägger forskningen kring dessa rekyleffekter och presenterar en lösning i ett så kallat globalt påverkansmål, som inkluderar nationella åtgärders påverkan på de globala koldioxidutsläppen.

Läs hela rapporten här.

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy

Populära artiklar