Annons
Annons
Miljö / Miljö / Odlade alger kan bli framtidens energi

Odlade alger kan bli framtidens energi

Odlade alger kan bli framtidens energi

Alger bekämpar växthuseffekten på två fronter – dels som förnyelsebar energileverantör, dels som glupsk konsument av koldioxid.

En annan fördel är att alger kan odlas i stort sett var som helst. De konkurrerar inte med livsmedel om produktiv odlingsmark. Allt de behöver är tillgång till vatten, solljus, koldioxid och en handfull mineraler och celldelningen är igång.

Det finns flera sätt att odla alger för att utvinna energi. Antingen satsar man på alger som är rika på fetter, lipider, som kan utvinnas och förvandlas till biodiesel. Eller så tar man alger som är rika på kolhydrater och/eller proteiner vilket i sin tur kan bli etanol och biogas.

– Alger har förmågan att växa även med mycket höga halter koldioxid i luften, runt 12-13 procent, vilket gör att man kan leda koldioxidutsläpp direkt till odlingen och på så sätt reducera skadliga växthusgaser med en gång, säger Susanne Ekendahl.

Just nu väljer Susanne Ekendahl bland de alger som kan tänkas passa i försöket. I urvalet har hon runt 3 000 alger som har identifierats i tidigare forskning.

– Utmaningen blir att välja algsorter som verkar ha bra förutsättningar att växa i nordiska förhållanden. Utgångspunkten den här gången är alger som växer i sötvatten.

Algerna odlas i laboratorium under noggrant kontrollerade former. Ljus, temperatur och mängden koldioxid mäts kontinuerligt under tillväxtperioden. Efter skörden ska forskarna beräkna hur mycket biomassa som producerats och till vilken kostnad detta kan ske.

Projektet är finansierat av Värmeforsk och löper i ett och ett halvt år. Men om försöket går bra och om bränsle från odlade alger lyckas konkurrera prismässigt med andra bränslen, fossila såväl som förnybara, är målet att inom fem år uppföra en fullt fungerande demoanläggning.

– Jag är övertygad om att alger har en jättepotential, säger Susanne Ekendahl.

Liknande projekt pågår även i USA, fast där odlas algerna ute i det fria. Metoden kan alltså bli enormt utrymmeskrävande, men det uppvägs enligt de amerikanska forskarna av att man i alla fall inte använder områden som annars skulle användas för att odla livsmedel.

 

Annika Rosell

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy