Annons
Annons
Miljö / Miljö / Antibaktriella kläder en fara för våra vatten

Antibaktriella kläder en fara för våra vatten

Antibaktriella kläder en fara för våra vatten
Naturskyddsföreningen och Svenskt Vatten KO-anmäler nu en av de miljöskadliga produkterna.

Under den senaste tiden har allt fler produkter börjat saluföras som antibakteriella eller bakteriedödande. Det handlar om sportkläder, underställ, strumpor och annat som impregneras för att undvika lukt från bakteriebildning. En ny våg av antibakteriella medel till kläder riskerar att sprida miljögifter i våra vattendrag.

 

Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige.

Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder.

– Den obefogade rädslan för dofter och bakterier hotar miljön och i förlängningen vår hälsa, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Förutom silverjoner används bland annat också triclosan, en miljöfarlig kemikalie som Naturskyddsföreningen och tandläkare tidigare starkt ifrågasatt som ingrediens i tandkräm och som dagligvaruhandeln numera överlag har fasat ut.

Varumärkena är många men produkterna har alla det gemensamt att kemkalierna i regel sköljs ut med avloppsvattnet när produkterna tvättas. I en undersökning som genomfördes av miljöförvaltningen i Göteborg förra året visade det sig att nästan 100 procent av den verksamma substansen sköljdes ur kläderna efter bara några tvättar.

Naturskyddsföreningen och Svenskt Vatten anmäler nu en av produkterna, ”Active Odour Control”, till Konsumentombudsmannen för falsk marknadsförening. Produkten marknadsförs av företaget Polygiene. ”Active Odour Control” ska tillsättas vid tvätt men i marknadsföreningen sägs inget om att ett mycket miljöfarligt ämne ingår, nämligen silverjoner. Istället anges bara att ämnet innehåller ”naturliga mineralsalter”.

– Den KO-anmälan vi gör är i grunden en uppmaning till branschen att på egen hand fasa ut farliga antibakteriella medel. Det är inte rimligt att varor med så liten konsumentnytta ska kunna orsaka så stora miljöeffekter, säger Anders Finnson, vice VD, Svenskt Vatten
Enligt Kemikalieinspektionen har silverjoner miljöfarliga egenskaper och är akut giftiga för vattenlevande organismer vid så låga halter som 1,5 μg/l.
– Stor användning av silverjoner ökar också risken för att resistenta bakteriestammar byggs upp. Det kan i förlängningen få negativa konsekvenser för vår hälsa, säger Mikael Karsson.

Källa: Svenskt vatten

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy

Populära artiklar