Annons
Annons
Mode / Hur mycket vatten slukar dina jeans?

Hur mycket vatten slukar dina jeans?

Hur mycket vatten slukar dina jeans?

Bristen på vatten är en akut miljöfråga. För att visa hur ett företag eller en produkt påverkar vattenresurserna i världen rapporterar allt fler vattenförbrukningen – företagets vattenfotavtryck. Snart kommer en global standard för redovisning av vattenfotavtryck.

Varje produkt, projekt och organisation förbrukar vatten. Företag använder termen vattenfotavtryck för att rapportera volymen vatten som används i varje steg i en produkts livscykel - från vaggan till graven.

– Från att ha varit en fråga för medvetna konsumenter och intresseorganisationer har vattenfrågorna nu hunnit ikapp företagen, säger Anneli Rafiq, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute som är Sveriges representant i arbetet.

Att redovisa vattenfotavtryck är ett sätt att visa hur ett företag eller en produkt påverkar vattenresurserna i världen. Rapporteringen är inte bara intressant för produkter som i sig själva innehåller stora mängder vatten, utan även för produkter som är beroende av vatten i tillverkningsprocessen.

Nu startar ett globalt arbete för att enas om vilka definitioner och kriterier som ska gälla för redovisning av vattenfotavtryck. I dag redovisar företag sin vattenförbrukning på olika sätt och en global standard kommer att öka trovärdigheten i rapporteringen och göra det enklare att jämföra olika företags uppgifter.

– Även om Sverige har tillräckliga vattenresurser är det viktigt för svenska företag med internationell verksamhet att redovisa sin sammanlagda vattenförbrukning vid produktion utomlands. Det kan gälla processindustri och vattenverk lika väl som produktion av kläder och mat som är beroende av vattenslukande grödor, säger Anneli Rafiq.

Läs mer nyheter här.

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy