Annons
Annons
Om LivingGreen / Regler och Villkor

 

Regler och villkor

LivingGreen.se uppdateras dagligen och skickar ut ett nyhetsbrev i veckan.
Copyright: LivingGreen AB 2012
Copyrighten gäller hela websiten och alla bilder på den.

 

Cookies
Livingreen.se använder det som kallas cookies. En cookie är en datafil som lagras i din dator. Cookies innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss att hålla reda på din webbläsare så att den blir unik för våra statistik- och annonssystem.

Våra cookies gör också så att du når just "dina" medlemssidor när du är inloggad i på  ClubGreen.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer automatiskt inte kunna använda vissa delar av www.livinggreen.se.

 

Medlemstjänster
LivingGreen.se är en offentlig medlemstjänst och är därmed ett massmedium som kan ha stor genomslagskraft. Det gör att du som skriver inlägg eller laddar upp material också har ett stort ansvar. Därför är det viktigt att du läser LivingGreens villkor och regler.

Du ansvarar själv för vad du skriver. Eventuella brott kommer att polisanmälas. Här är villkoren:

1. Medlemskap
För att kunna skriva inlägg, använda GreenTarget eller starta en egen blogg på LivingGreen.se krävs att du är medlem. Det blir du enkelt genom att fylla i medlemsformuläret och bekräfta din anmälan via e-post.

Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna registrera dig som medlem.

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta LivingGreen.se på mailadress: medlem@livinggreen.se och ange "Avsluta medlemskap" och ditt användarnamn i ämnesraden.

2. Ansvar
Du är själv ansvarig för det du skriver på sajten och du måste följa våra regler och villkor. LivingGreen.se kan inte klandras för vad du skriver och vi har rätt att plocka bort kommentarer som vi anser är reklam, är stötande aller spam.

LivingGreen.se förhandsgranskar inte inlägg eller bilder.

3. Det här ska du tänka på när du skriver:
Du får inte skriva inlägg eller publicera material som strider mot svensk lag eller goda seder.
Du får alltså inte:

* förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.

* publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.

* överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.

* göra inlägg eller ladda upp filmer eller bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

Den som begår lagbrott i någon av LivingGreens tjänster kommer att polisanmälas.

Iakttag vanlig nät-etikett, det vill säga håll en trevlig ton och saklig nivå på argumenten. Följ dessa regler:

* Håll dig till ämnet.

* Använd egna ord eller bilder. Du får inte göra intrång i annans upphovsrätt eller annan rättighet.

* Vi tillåter inte länkning till olämpliga webbplatser eller webbplatser med olagligt innehåll. Du får heller inte länka i kommersiellt syfte. Vi tar inget ansvar för vad som finns på externa webbplatser.

* Du får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.

* Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

* Du får inte använda våra tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden.

* Inlägg eller filmer ska helst vara på svenska. I speciella fall går det bra med engelska, norska och danska.

* På bloggen är du också ansvarig för kommentarerna. Du ska moderera och ta bort olagliga eller olämpliga kommentarer eller kommentarer som på annat sätt strider mot dessa villkor.

Bilder och filmer kräver lite extra eftertanke.

* Du måste ha upphovsrätten till text, bilder eller till det material du använder i filmer. Har du inte det måste du först fråga den som har upphovsrätten om du får publicera materialet.

* Genom att sända in material till LivingGreen garanterar du att du har upphovsrätten, varumärkesrätten och/eller andra immateriella rättigheter.

* Visa respekt för folks privatliv. Fråga folk om de vill vara med på bild. Du måste se till att medverkande personer har samtyckt till publicering.

LivingGreen förbehåller sig rätten att plocka bort inlägg, bilder och filmer som strider mot dessa regler och mot god ton. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser förbehåller vi oss också rätten att stänga av medlemmen och plocka bort blogginlägg eller hela bloggen.

Du är också skyldig att hålla LivingGreen skadeslöst för anspråk från tredje man på grund av LivingGreens nyttjande av det material du skickar in.

4. Upphovsrätt m m
Det är du som har upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter till det material du skriver eller laddar upp.

Genom detta avtal godkänner du att alla juridiska personer som arbetar på LivingGreen får rätt att lagra ditt material och också publicera det i andra medier som de disponerar över, både i sitt ursprungliga skick och i redigerat skick. LivingGreens rättigheter enligt denna punkt gäller även efter att medlemskapet har upphört.

5. Uppgifter du lämnar om dig själv
Du kan välja att skriva inlägg eller ladda upp material i LivingGreens medlemstjänster under ett taget namn, ett smeknamn, men informationen du gett oss när du blev medlem gör att dina inlägg kan spåras till dig personligen. Vi vill veta vem du är, men om du vill kan du vara anonym i debatten. Du är skyldig att ge oss sanna uppgifter om dig själv och att se till att de är uppdaterade.

När du blir medlem får du välja ett användarnamn och ett lösenord. Du ansvarar för att användarnamn och lösenord skyddas på ett betryggande sätt. Dessa får inte avslöjas för obehöriga. Du ansvarar för annans obehöriga användande.

6. Brott mot villkoren
LivingGreen har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande utesluta dig som medlem om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om LivingGreen på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta LivingGreen för all skada som du åsamkat LivingGreen i anledning av brott mot villkoren.

7. Personuppgifter
LivingGreen lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av sajtens tjänster. LivingGreen behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. LivingGreen är personuppgiftsansvarig.

Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till att LivingGreen behandlar dina personuppgifter.

Vidare samtycker du till att LivingGreen kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information som tex nyhetsbrev, erbjudanden och inbjudan till gröna event samt information om våra samarbetspartners till dig.

LivingGreen kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag. Vi säljer inte våra medlemsregister och använder inte registret för enbart reklamutskick.

8. Friskrivning
Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till LivingGreens ansvar.

LivingGreen lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m m som tillhandahålls av eller genom LivingGreen på LivingGreens webbplats. LivingGreen lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

LivingGreen ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till LivingGreen eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte LivingGreen för brottsliga gärningar som begås med användning av LivingGreen medlemstjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. LivingGreen svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av LivingGreens medlemstjänster.

LivingGreen svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, LivingGreens medlemstjänster och/eller dess material eller information.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

9. Ändring av villkor
LivingGreen har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg få ditt godkännande. LivingGreen informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft.

Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja LivingGreen medlemstjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

10. Kontakt
e-post: info@livinggreen.se

VD: Edit Künstlicher

Organisationsnummer: 556767-0665

Populära artiklar