Annons
Annons
Skönhet / Tatuering - en snygg miljöbov?

Tatuering - en snygg miljöbov?

tatuering-520tatuering-340Tatuering - en snygg miljöbov?

Den Europeiska kommissionen uppskattade 2003 att i genomsnitt 5-10 procent av befolkningen inom EU hade en tatuering.

I Sverige finns det 800-1 000 tatuerare som är anmälda enligt miljöbalkens regler om hälsoskydd.

Sannolikt görs det minst 2 000 tatueringar i Sverige per dag.

Att tatuera kroppen är alltid trendigt och blir mer och mer vanligt. Dock säljs det fortfarande tatueringsfärger som kan innehålla farliga ämnen och som är mikrobiologiskt förorenade.

Kemikalieinspektionen gjorde under 2010 analyser av 31 färger i olika nyanser där man sökte efter 40 olika hälso- och miljöskadliga ämnen – bland annat tungmetaller, polyaromatiska kolväten (PAH) och aromatiska aminer. Av de 31 färgerna var endast 5 utan anmärkning. Övriga innehöll hälsoskadliga ämnen i nivåer över Europarådets rekommenderade gränsvärden.

De hälsorisker som är förknippade med tatueringsfärgerna är inte helt klarlagda eftersom det inte finns tillräckligt med vetenskapliga undersökningar. Kemiska ämnen i färgerna har visat sig orsaka allergier, exempelvis i form av eksem. Det kan också förekomma ämnen med andra hälsofarliga egenskaper, t ex har tatueringsfärg i vissa fall visat sig innehålla blyföreningar som har flera farliga egenskaper, bland annat fosterskadande.

Man tror att det mesta av färgen stannar kvar i läderhuden, men att en del av pigmentet kan transporteras via blodet till lymfkörtlarna. Vill man däremot ta bort tatueringen med laser ökar hälsoriskerna eftersom färgpigmentet då bryts sönder och nedbrytningsprodukterna kan transporteras i kroppen och nå olika organ.

Tatueringsfärg är klassat som en kemisk produkt men är inte klassat som vanlig färg, konstnärsfärg, kosmetika eller läkemedel. I Sverige finns det förbud mot kadmium, bly och arsenik som innehåll i färg. Konstnärsfärger är dock undantagna med anledning av små mängder. Det går åt väldigt lite färg när man tatuerar, enligt uppgift till Miljösamverkan Stockholms län kan endast två droppar färg täcka en hel kropp.

Att tänka på

  • Var medveten om riskerna. Färgen sitter kvar i din hud, kanske för resten av livet. Vissa pigment bryts ner av solljuset och bildar farliga nedbrytningsprodukter som kan skada din hälsa mer än det ursprungliga pigmentet.
  • Ta reda på vilka färger din tatuerare använder. Be om att få se analysprotokoll för att se om färgerna är testade och uppfyller Europarådets kriterier.
  • Var särskilt uppmärksam på tatueringsfärger som innehåller farliga metallföreningar (salter) av t.ex. kvicksilver, krom, kobolt eller kadmium.

Källor: Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Miljösamverkan Stockholms Län

Bild: SXC

Kommentarer (1)Add Comment
Temporära tatueringar
Är det någon som har erfarenhet av temporära tatueringar med "airbrush" eller växtfärger, tex henna? Har hört att den "henna" som används ofta innehåller giftiga ämnen.
0
Skrivet av bodilija, mars 28, 2012

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy

Populära artiklar